registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti

Variabilní symbol: 1017073
Datum konání: 22.8.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
  • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
  • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
  • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
  • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
  • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
  • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na praxi pracovníků SPOD, kteří se setkávají s rozvody/rozchody rodičů nezletilých dětí. Seminář se zaměřuje na postupy v případech, kdy jde o situace složité a profesně i časově náročné, především z důvodu konfliktu rozcházejících/rozvádějících se rodičů, kteří na OSPOD přenášejí zodpovědnost za situaci.

Cíle kurzu:

  Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s přístupy, které ve své praxi mohou využít k efektivnějšímu zvládání vyhrocených rodičovských sporů o děti, a ke zmírnění dopadu rozchodu/rozvodu rodičů na děti. Prohloubí si informace o možnostech zajištění péče o dítě tak, aby bylo co nejméně traumatizováno v průběhu rozvodu/rozchodu rodičů. Dále si účastníci osvojí konkrétní postupy, jak efektivně zvládat vyhrocené rodičovské spory o děti.  

Program:

1.Potřeby dětí, jejichž rodiče se rozcházejí
2.Nejlepší zájem dítěte
3.Specifika prožívání a chování dětí, jejichž rodiče se rozvádí/rozchází
4.Vyjadřování dětí v situacích rozchodu či rozvodu jejich rodičů
5.Vliv a působení rozcházejících se rodičů na dítě, rizika manipulace rodičů s dětmi
6.Styl práce sociálních pracovníků zaměřený na dosažení vzájemné dohody na péči o děti
7.Návazné služby a možnosti pro řešení rodičovských sporů
8.Shrnutí, diskuze, dotazy, vyplnění evaluačních dotazníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).