registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Speciální techniky komunikace s dítětem

Variabilní symbol: 1017021
Datum konání: 28.3.2017
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0892-PC/SP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1790,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Komunikace s malými dětmi klade na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zvláštní nároky. Proto vznikl vzdělávací program, který se zabývá základním představením těchto speciálních technik.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci vzdělávání znali základní terminologii týkající se komunikace s dětmi. Seznámí se s vývojovou teorií responzivity. Účastníci tohoto vzdělávacího programu budou vědět, jaká specifika komunikace s dětmi přináší, budou znát konkrétní speciální techniky komunikace. Seznámí se s videotréninkem interakcí. Seznámí se s principy úspěšné komunikace a zapojí se do práce s videonahrávkami.

Program:

Úvod: představení lektora, cíle kurzu, očekávání účastníků

Vymezení základních pojmů

 • komunikace,
 • interakce,
 • verbální a neverbální komunikace,
 • psychické potřeby dítěte,
 • vývojová teorie responzivity,
 • specifika komunikace s dětmi z hlediska vývojového období dítěte,
 • komunikační bariéry.

Speciální techniky komunikace s dítětem

 • arteterapeutické techniky – kresba dítěte,
 • práce s koláží,
 • technika „Kameny“,
 • technika Teploměr,
 • metafora kouzelného zvonku – práce s metaforou.
 • Teoretické zakotvení,
 • účastníci vyzkouší vše zážitkovou formou

Videotrénink interakcí (VTI)

 • teoretická východiska,
 • základní principy a filozofie přístupu,
 • metodický rámec,
 • principy úspěšné komunikace s dítětem dle vývojových období dítěte.
 • Práce s videonahrávkami – analýza vzorců a prvků komunikace – zapojení účastníků kurzu.

Závěr

vyhodnocení vzdělávání, souhrn, evaluace účastníků.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).