registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách

kurz přesunut z termínu 10.1.2017

Variabilní symbol: 1017002
Datum konání: 31.3.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Ladislav Trylč

Dlouhodobá praxe na MPSV v řadových i vedoucích funkcích (odchod do důchodu v roce 2016 z funkce ředitele odboru pracovněprávní legislativy), Podíl na odborných publikacích v pracovněprávní oblasti, zejména na odborných komentářích k zákoníku práce.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-148/2017 AK/VE-87/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace z oblasti platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a seznámit účastníky vzdělávacího programu s právní regulací této oblasti stanovené v zákoníku práce a v prováděcích nařízení vlády.

Program:

Aktuální informace z oblasti odměňování zaměstnanců

Informace o naposledy provedených platových úpravách v oblasti veřejných služeb a správy a připravovaných změnách, které se nacházejí v legislativním procesu (resp. jeho pokročilé fázi)

Ustanovení části šesté zákoníku práce

Mminimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, struktura platu, ocenění práce přesčas, příplatky za vedení, režimové příplatky, platový výměr, apod.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Zařazování zaměstnanců do platových tříd ve vztahu ke stanoveným kvalifikačním předpokladům, zápočet praxe, určování platových tarifů zaměstnancům, zvláštní příplatek, postup při vnitřní úpravě platových poměrů zaměstnanců, apod.

Závěr - shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).