registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)

Variabilní symbol: 1016126
Datum konání: 15.11.2016
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Bc. Veronika Čtvrtlíková
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0707-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky s tím, jaká je role veřejného opatrovníka, který byl do této funkce jmenován soudem. Jaké jsou kompetence a povinnosti veřejného opatrovníka. Účastník najde odpovědi na otázky jaká je hranice mezi výkonem funkce veřejného opatrovnictví a sociální prací. Bude seznámen s otázkou zasahování do života opatrovance versus ponechání autonomie osoby s omezenou svéprávností a získá přehled o aktuálních právních předpisech, které se vztahují k dané problematice, a po absolvování kurzu bude schopen tyto vědomosti aplikovat do své praxe na konkrétní případy s opatrovancem. Posluchač bude také seznámen s kritickými body ve výkonu funkce veřejného opatrovníka,  s otázkami se kterými se veřejní opatrovníci setkávají ve své každodenní praxe.

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům ucelený přehled o problematice procesu omezování svéprávnosti, jmenování opatrovníka, samotném výkonu opatrovnické funkce. Absolvent vzdělávacího programu získá kvalitní orientaci v legislativních podmínkách opatrovnictví, dále získá přehled o praktických činnostech vyplývajících z výkonu opatrovnictví, komunikaci s opatrovancem.

Program:

Úvod
1. modul: Základní terminologie

Duševní onemocnění

 • jednotlivé druhy zdravotních handicapů.   

Svéprávnost, právní jednání

 • důvody vedoucí k podnětům a návrhům na úpravu svéprávnosti, 
 • omezení ve svéprávnosti.

Soudní jednání

 • důkazní prostředky,
 • vyšetření poměrů posuzované osoby,
 • ustanovení soudního znalce z oboru psychiatrie k vypracování znaleckého posudku,
 • ustanovení právního zástupce pro toto řízení,
 • rozsudek.                           

2. modul: Jmenování opatrovníka

Jmenování opatrovníka 
 • právnická osoba,
 • fyzická osoba.
 

3. modul: Povinnosti opatrovníka

 • spolupráce opatrovníka s opatrovatelem,
 • správa finančních prostředků a nemovitého majetku,
 • zajištění finančních prostředků (/PID, sociální dávky + příspěvek na péči, atd.),
 • uzavírání smluv o poskytování služeb (pečovatelské služby, podporované bydlení, CHKB, CHB, pracovní smlouvy, hospodaření s majetkem, smlouvy, dědická řízení, soudní jednání), 
 • žaloby (manželství, volební právo, zaměstnanecký poměr apod.), zdravotní stav opatrovance, hospitalizace, podání žádosti do zařízení sociálních služeb, předkládání zpráv a vyúčtování z hospodaření za opatrovance soudu.

Závěr

 • závěrečné vyhodnocení,
 • zpětné vazby.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).