registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika sociální komunikace v gerontologii

Variabilní symbol: 1016111
Datum konání: 8.12.2016
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: 2013/0846-SC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastník tohoto vzdělávacího programu:

 • získá vhled do problematiky stáří a stárnutí
 • ujasní si zásady profesionální komunikace se seniory
 • připraví se na specifické bariéry, které se v komunikaci mohou vyskytnout
 • dozví se základní informace o tom, jak pečovat o lidi s depresí a se syndromem demence
 • získá inspiraci, jak mluvit se seniory na téma smrt a umírání
 • seznámí se s přístupem společnosti k seniorům
Program:

Úvod – představení lektorky, účastníků, jejich očekávání, cíle programu

Stáří a stárnutí

 • aspekty zdravotní (pohybový aparát, smyslové orgány, bolest, inkontinence aj.)
 • aspekty psychologické kognitivní (intelekt – fluidní a krystalická inteligence, paměť – krátkodobá, dlouhodobá, metapaměť; myšlení - bradypsychismus)
 • aspekty psychologické emoční (emoční strádání – izolace versus dezolace)
 • aspekty sociální
 • aspekt duchovní
 • Rozdělení věku podle WHO.

Strategie vyrovnávání se stářím

 • konstruktivní strategie
 • strategie závislosti
 • strategie obranná
 • strategie hostility
 • strategie sebenenávisti

Osobnost a životní styl

Zásady komunikace se seniorem, typické bariéry komunikace (senior, pracovník, prostředí)

 • respekt versus bagatelizace
 • infantilizace seniorů
 • tempo komunikace
 • mezigenerační propast
 • kompenzační pomůcky
 • ověřovací otázky

Téma smrti a umírání

 • rozdíl mezi smrtí a umíráním
 • fáze umírání: popření, zlost, smlouvání, deprese, smíření nebo rezignace
 • jak citlivě hovořit se seniorem a jeho blízkými na toto téma
 • fáze truchlení: popření, propukání chaotických emocí, hledání-nalézání-odpoutávání, vytváření nového vztahu k sobě a ke světu

Psychiatrická problematika stáří

 • deprese a úzkostné stavy u seniorů
 • syndrom demence, Alzheimerova choroba – fáze, péče o člověka s demencí

Senior a společnost

 • domácí a komunitní péče
 • hospic
 • problematika domácího násilí

Řešení problému z praxe

 • bálintovská skupina jako prostředek hledání řešení klientských problémů

Závěr kurzu – vyhodnocení vzdělávání, rekapitulace a shrnutí výuky


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).