registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odměňování pracovníků ve veřejné správě a veřejných službách

Variabilní symbol: 1016095
Datum konání: 11.10.2016 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Ladislav Trylč

Dlouhodobá praxe na MPSV v řadových i vedoucích funkcích (odchod do důchodu v roce 2016 z funkce ředitele odboru pracovněprávní legislativy), Podíl na odborných publikacích v pracovněprávní oblasti, zejména na odborných komentářích k zákoníku práce.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/VE-397/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je dát účastníkům praktické návody a doporučení pro praktickou realizaci jejich činnosti v problematice odměňování pracovníků.

Program:

Výklad VI. části zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), která stanoví úpravu odměňování zaměstnanců v pracovním poměru, se zaměřením na odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, tj. zaměstnanců, kterým je za práci poskytován plat (nikoliv mzda)

 • odměňování podle zákoníku práce
 • vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se za práci poskytuje plat
 • minimální a zaručená mzda ve vztahu k odměňování platem
 • jednotlivé složky platu a podmínky pro jejich poskytování (např. příplatek za vedení, osobní příplatek, plat za práci přesčas, plat nebo náhradní volno za práci ve svátek, příplatek za noční práci a za práci v sobotu a v neděli)
 • platový výměr
 • splatnost a výplata platu
 • odměna za pracovní pohotovost

Výklad nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 • kvalifikační předpoklady
 • postup při zařazování zaměstnanců do platových tříd (včetně  úpravy výjimečného zařazení) a platových stupňů
 • zvláštní způsob určení platového tarifu
 • zvláštní příplatek

Informace o aktuálních otázkách odměňování, výklad nejčastějších problémů vyskytujících se při aplikaci uvedených předpisů, diskuse a odpovědi na dotazy podle požadavků posluchačů


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).