registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)

NOVĚ AKREDITOVÁNO

Variabilní symbol: 1216044
Datum konání: 14.6.2016
Čas: 9:00 do 14:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0030-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1590,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci vzdělávání znali vývojová stadia dítěte a způsoby komunikace s dítětem v určitém vývojovém stadiu. Dalšími důležitými cíli jsou následující dovednosti: účastníci získají základní informace, aby se dokázali orientovat ve zprávě od psychiatra či psychologa; během školení získají příležitost celou řadu kompetencí natrénovat během cvičení; získají základní znalosti o budování vztahu s dítětem s ohledem na „diagnózu“ – důvěra, kontakt, sdělování účelu práce; získají informace o tom, jak důležité jsou důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice; získají příležitost trénovat vhodné otázky; seznámí se způsoby, jak doporučit odbornou pomoc a spolupráci s odborníky.

Program:

Úvod

 • představení lektora  a účastníků,
 • vyjasnění obsahu a cílů programu.
   

I. Jaké dítě k nám přichází? Orientace v situaci dítěte

 • Vývojová stadia dítěte a komunikace s dítětem v určitém vývojovém stadiu.
 • Dosavadní řešení obtíží  a psychiatrická diagnóza – klasifikace, etiologie a nejčastější diagnózy, psychologické a psychiatrické zprávy, problematické chování dítěte jako symptom.
 • Rodina dítěte - funkčnost, role, vztahy, komunikace, ochota a schopnost rodiny spolupracovat se sociálním pracovníkem atd.
 • Vytváření hypotéz.

II. Práce/komunikace/ s dítětem s psychiatrickou diagnózou

 • Budování vztahu s dítětem s ohledem na „diagnózu“ – důvěra, kontakt, sdělování účelu práce, ne/dobrovolnost spolupráce, nehodnocení dítěte, atd. Vhodné formulace.
 • Důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice. Jasná, autentická, přímá a srozumitelná komunikace /ZV/ (cvičení: formulace ZV v konkrétní situaci dítěte). Umění se zeptat – vhodné otázky (cvičení: tvorba otázek).
 • Ukázky konkrétních metod práce: Úkoly a cíle, dohody, pozitivní zpevňování, orientace na zdroje, důsledky chování, vlastní návrhy, grafy, škály, externalizace, mapa rodiny, pravidla, kontrola, represe atd.
 • Doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).