registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče

Variabilní symbol: 1516137
Datum konání: 30.6.2016
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. David Teichman
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0895-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Tento kurz zprostředkovává různé pohledy na psychologické aspekty tak citlivých témat jako je adopce a pěstounská péče. Zabývá se nejen motivací žadatelů o pěstounskou péči, ale i rozdíly v postavení osvojitele a pěstouna. Dalším hlediskem, které je třeba vzít v úvahu je i tzv. citová vazba a její případné poruchy. Dalším dílem skládačky, která tvoří tento kurz je i "identita" dítěte v náhradní rodinné péči. Posledním ale zároveň velkým tématem je truchlení a ztráta v náhradních rodinách.

Cílem tohoto vzdělávací programu je, aby jeho absolventi znali jednotlivé přístupy k problematice. Účastníci tedy znají základní rozdíly mezi adopcí, osvojením a pěstounskou péčí na dobu přechodnou.Vědí - na základní úrovni -co je attachment - jaké jsou možné poruchy citové vazby a jaké jsou možnosti nápravy. Dále získají základní kompetence pokud jde o náhradní rodinnou péči a identitu dítěte. A konečně získají elementární znalosti pokud jde o nejčastější úskalí rodin osvojitel a pěstounů.

Program:

I. blok

 • Úvod do problematiky adopce a pěstounské péče.
 • Motivace žadatelů o PP a adopci.
 • Specifika pěstounské péče na přechodnou dobu.
 • Rozbor a srovnání role osvojitele a pěstouna.
   

II. blok

 • Problematika attachmentu.
 • Poruchy attachmentu a jejich projevy.
 • Specifika dětí s poruchou attachmentu.
 • Náprava poruch attachmentu.

III. blok

 • Identita dítěte v NRP.
 • Biologická rodina a její význam pro dítě.
 • Problematika vztahů mezi vlastními a přijatými dětmi.
 • Realizace kontaktů dítěte s biologickou rodinou.
   

IV. blok

 • Nejčastější úskalí rodin pěstounů a osvojitelů.
 • Truchlení a ztráta u dětí v náhradních rodinách.
 • Zkušenosti s ukončením PP v případě vážných výchovných problémů.
 • Diskuse nad zkušenostmi účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).