registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace

Variabilní symbol: 1016071
Datum konání: 1.7.2016 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová
Akreditace u MPSV ČR: 2013/0635-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník vzdělávacího programu:

 • orientuje se v tématu komunikace;
 • ví, co je komunikační proces, komunikační kontext, a zná komunikační kompetence;
 • ví, co je verbální a neverbální komunikace;
 • zná zásady zdravé komunikace;
 • součástí tohoto vzdělávací programu je i nácvik různých technik verbální a neverbální komunikace a trénink přípravy a vedení rozhovoru;
 • získá praktické dovednosti v komunikaci;
 • je připraven čelit různým komunikačním úskalím.
Program:

Úvod, představení:

 • lektoři
 • kurz a jeho cíle
 • účastníci

Motivace a očekávání účastníků

Pojem komunikace:

 • komunikační proces
 • komunikační kontext
 • komunikační kompetence

Verbální a neverbální komunikace, zásady zdravé komunikace

Techniky zaměřené na nácvik komunikačních dovedností

Nácvik modelových situací:

 • vnímání a hodnocení některých neverbálních projevů v sociální interakci
 • proxemika, posturologie, haptika, kinezika, mimika, pohled očí
 • inzerát-představení své osoby pomocí kresby, koláže

Příprava a technika vedení rozhovoru:

 • jak poskytovat a udržet si rozhovor
 • navazování kontaktu
 • fáze rozhovoru
 • styly vedení rozhovoru
 • typy otázek a kladení otázek

Upozornění na některá úskalí v jednání s klienty, nácvik praktických dovedností, reflexe skupiny

Shrnutí informací a dovedností, diskuse, naplnění očekávání účastníků

Závěr, diskuse, naplnění očekávání účastníků, písemné hodnocení semináře, předání certifikátů 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).