registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace

kurz přesunut z termínu 20.5.2016

Variabilní symbol: 1016055
Datum konání: 10.6.2016
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0606-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s formami a projevy CAN, naučí se identifikovat příčiny a kontext vzniku CAN, seznámí se s možnostmi prevence a včasného rozpoznání tohoto sociálně patologického jevu.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je objasnění problematiky včasného rozpoznání dítěte se znaky CAN a následné volby intervencí k odvrácení, zmírnění a prevenci tohoto nežádoucího patologického jevu ve vývoji dítěte. Ucelenost tématu je zajištěna následným vymezením péče o dítě s prvky CAN, možnosti prevence a včasného rozpoznání. Důraz je kladen i na příklady z praxe - kazuistiky s komentářem lektorky a následnou diskusí.

Program:

Úvod

 • Představení lektora, účastníků, očekávání účastníků

1. Dítě v rodině, vývoj a výchova - fyziologie a patologie.
2. Definice pojmu CAN.

 • formy a projevy CAN,
 • příčiny CAN,
 • tělesné týrání,
 • zneužívání a zanedbávání.

3. Dítě a násilí

 • dítě jako oběť domácího násilí;
 • kdo je pachatel domácího násilí, typologie;
 • sexuální zneužívání a jeho formy;
 • následky syndromu CAN.

4. Sexuální delikty v trestním zákoníku ČR

 • péče o týrané, zanedbávané a zneužívané dítě;
 • primární prevence CAN,
 • sekundární prevence CAN,
 • terciární prevence CAN.

5. Práce s kazuistikami
Závěr: rekapitulace, hodnocení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).