registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

Variabilní symbol: 1516125
Datum konání: 9.2.2016 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková
Akreditace u MPSV ČR: 2013/1266-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby se účastník orientoval v základní terminologii oboru adiktologie; znal základní členění závislostí; věděl jaké jsou příčiny závislostí na návykových látkách; získal informace o pozorovatelných příznacích užití jednotlivých psychoaktivních látek; seznámil se specifiky sociálního kontaktu s klientem závislým na NL; získal informace o komunikaci s klientem závislým na NL, motivačním rozhovoru a základní pravidla pro práci s rodinou takového klienta.

Program:

Úvod kurzu

Motivace a očekávání účastníků od kurzu

1. Základní terminologie v adiktologii, historický exkurz, trendy ve zneužívání psychoaktivních látek.
2. Základní členění závislostí
3. Příčiny drogových závislostí

 • endogenní - vrozená vulnerabilita
 • kongintivně behaviorální a sociální učení
 • smíšené příčiny - rodinné poruchy, kodependence
 • příklady z praxe - kazuistiky

4. Pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek:

 • projevy, rizika, důsledky.
 • Harm reduction, nízkoprahové programy
 • možnosti terapeutického versus represivního zacházení
 • doléčování, sociální rehabilitace
 • prevence relapsu
 • příklady z praxe

5. Sociální kontakt s drogově závislými

 • specifické projevy,
 • zvláštnosti v komunikaci,
 • zvládání psychické komorbidity,
 • dynamická a statická rizika,
 • protektivní faktory,
 • rodičovství, mateřství.

6. Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

 • motivace ke změně - cíle motivačního rozhovoru
 • pravidla pro práci s rodinou

7. Řešení problémů z praxe
Závěr kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).