registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Mozkový jogging

Variabilní symbol: 1016006
Datum konání: 7.10.2016 ZRUŠENO
Čas: 9:30 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Zuzana Pavlíková
Akreditace u MV ČR: AK/PV-477/2014 AK/VE-211/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1590,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem semináře je ujasnit účastníkům základní principy fungování lidské paměti. Získat povědomí o vztahu paměti s pozorností, představivostí, motivací, emocí, životosprávou a stárnutím. Zmapovat možnosti mozkových hemisfér a každodenního „mozkového joggingu“. Naučit se používat techniku Mind Mappingu k řešení problémů.Osvojit si základní memotechnické pomůcky pro využití potenciálu paměti. Získat návod, jak si zapamatovat chtěné a zapomenout na nechtěné. Posílit sebevědomí a sebejistotu účastníků tréninku.

Program:

Charakteristické rysy jednotlivých typů paměti

Test pozornosti

Vliv představivosti, motivace a emoce na paměť

Levá a pravá mozková hemisféra - Mind Mapps

Mnemotechnické pomůcky – jejich praktický nácvik

Zásady efektivního zapamatování,

Paměť a stárnutí

Vztah životosprávy, duševní pohody a paměti

Nechte si prosím projít hlavou, která praktická data byste si rádi zapamatovali (konkrétní telefonní čísla, adresy či příjmení spojená s obličeji…?). 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).