registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do mediace

Termín kurzu 24. 11. 2015 a 3.12. 2015

Variabilní symbol: 1515176
Datum konání: 24.11.2015 - 3.12.2015
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání:
, - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Eva Petráková
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0815-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 3900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávání:
- se seznámí se základní technikou mediace,
- porozumí jejím základním principům, cílům, potenci, limitům a roli mediátora;
- pochopí jaké bariéry stojí v komunikaci mezi jednotlivci a jejich vliv na konflikt;
- seznámí se s mediačním procesem, jeho fázemi a pochopí úkoly mediátora to vše na elementární úrovni;
- vyzkouší si vybrané dovednosti mediátora (např. dle zpětné vazby posluchačů: vyjednávání, moderování, facilitace).

Program:

Časová dotace kurzu 16 hodin je rozdělena do dvou školících dnů. Berte porosím na vědomí, že k získání certifikátu je nezbytně nutné účastnit se obou dvou školících dnů.

1. den: Úvod (24. 11. 2015)

Zahájení, představení, očekávání, program

Bariéry v komunikaci

vysílající x přijímající;
co nám brání aktivně naslouchat

Role a dovednosti mediátora
Proces mediace a jeho fáze

jednotlivé kroky komplikovaného procesu: nerušený čas; dialog mezi stranami;
vytváření alternativních možností řešení, kritéria; vyjednávání; dohoda; závěr.

2. den: Úvod do teorie konfliktu (3. 12. 2015)

 způsoby řešení konfliktů

Techniky aktivního naslouchání

 otevřené otázky, objasňování; povzbuzování; parafrázování; zrcadlení, reflexe pocitů; shrnutí (sumarizace), ocenění.

Principy participativního vyjednávání

podmínky vyjednávání; strategie vyjednávání (win-win, win-loss); participativní vyjednávání; vyjednávací taktiky; kognice a emoce ve vyjednávání; vyjednávání a etika.

Situace vhodné a nevhodné k mediaci

 modelové situace

Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).