registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Přestupkové řízení v dopravě v návaznosti na zákon o přestupcích

Variabilní symbol: 1514295
Datum konání: 24.10.2014
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Ladislav Decarli
Akreditace u MV ČR: AK/PV-504/2014 AK/VE-224/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1790,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k problematice přestupků v dopravě. Toto téma je stále aktuální a potřebné. Dílčími cíli jsou podat informace o zásadách přestupkového řízení a výklad specifických řízení o správních deliktech.
Řízení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyžaduje nejen správnou aplikaci zákona o silničním provozu v podřazování závadového jednání účastníků provozu na pozemních komunikacích, ale zejména správnou aplikaci procesních otázek, které jsou ve valné míře obsahem zákona o přestupcích. Novela zákona o přestupcích přináší podstatné procesní změny, které bude v budoucnu potřeba respektovat.

Program:
  1. Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  2. Správní delikty (přestupky a správní delikty) podle zákona o silničním provozu
  3. Aplikace nového zákona o přestupcích
  4. Aplikace správního řádu v řízení o přestupcích
  5. Řízená diskuse a vypořádání nastolených problémů
  6. Závěrečná diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).