registrovat se  


 • Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
  Ing. Alena Loudová
  21.11.2017 Úterý
  Praha
 • Úřední deska v praxi obcí
  JUDr. Miroslav Kubánek
  21.11.2017 Úterý
  Brno
 • Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
  Mgr. Věra Máchová
  21.11.2017 Úterý
  Ostrava
 • Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
  Mgr. Jiří Jarema
  21.11.2017 Úterý
  Plzeň
 • Jak na registr smluv po novele?
  JUDr. Simeona Zikmundová
  22.11.2017 Středa
  Brno
 • Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
  PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
  23.11.2017 Čtvrtek
  Ostrava
 • Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
  JUDr. Luboš Průša
  23.11.2017 Čtvrtek
  Ostrava
 • Pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  23.11.2017 Čtvrtek
  Brno
 • Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
  Mgr. Věra Máchová
  23.11.2017 Čtvrtek
  Praha
 • Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
  JUDr. Luboš Průša
  24.11.2017 Pátek
  Olomouc
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

GDPR v Plzni, Ing. JAREMA vede kurz "Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě"

Více info...

Workshop pro starosty v Brně

Více info...

Nově akreditovaný kurz v Brně - ADHD - výchovné působení

Více info...

JUDr. Věra NOVOTNÁ vede kurz - Zvláštní soudní řízení v Plzni

Více info...

Ing. Mgr. Jan Strakoš přednáší problematiku přestupků na pobočce v Praze

Více info...

Datum

Neděle 19. listopadu 2017

Svátek má Alžběta
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).