registrovat se  AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa


V posledních letech společnost každoročně proškolí cca 4500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti společnosti v  roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Svoji činnost VCVS ČR realizuje prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 


Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky benchmarkingovým porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Akreditovali jsem pro Vás navazující kurz na hojně navštěvované téma "Základy komunikace s klientem závislým na návykových látkách"

Více info...

Pro velký zájem znovu vypisujeme téma Registr smluv s JUDr. Simeonou Zikmundovou v Praze, dne 23. září 2016

Více info...

Nové kurzy: Registr smluv a Registr přestupků

Více info...

Volná pracovní pozice - Regionální manažer / koordinátor pobočky Plzeň

Více info...

Kurz Úřední deska v Brně v srpnu 2016

Více info...

Datum

Neděle 28. srpna 2016

Svátek má Augustýn
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).