registrovat se  


 • Zvládání stresových situací
  Mgr. Věra Máchová
  25.1.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Úvod do mediace
  PhDr. Dana Vrabcová
  25.1.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 • Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
  Mgr. Daniel Hovorka
  25.1.2018 Čtvrtek
  Praha
 • Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
  PhDr. Kateřina Fořtová
  26.1.2018 Pátek
  Brno
 • Školení pro správce hřbitovů
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  30.1.2018 Úterý
  Ostrava
 • Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)
  Bc. Veronika Čtvrtlíková
  30.1.2018 Úterý
  Brno
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  30.1.2018 Úterý
  Brno
 • Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
  JUDr. Miroslav Kubánek
  30.1.2018 Úterý
  Plzeň
 • Problematika řešení konfliktních situací - uvedení do tématu
  Mgr. Věra Máchová
  30.1.2018 Úterý
  Praha
 • Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
  Mgr. Klára Moravcová
  30.1.2018 Úterý
  Plzeň
Mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů v roce 2018
 
Vám přeje kolektiv pracovníků Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR.
 
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Exekuce a insolvence v daňovém řízení_zcela nový kurz

Více info...

Karlovy Vary_SP jako průvodce člověka s duševním onemocněním_organizuje pobočka Plzeň

Více info...

Olomouc - GDPR v praxi úřadu, aneb jak se na problematiku dívá právník a IT specialista

Více info...

Brno - Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018

Více info...

Akreditace MŠMT

Více info...

Datum

Středa 24. ledna 2018

Svátek má Milena
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).