registrovat se  


 • Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu
  JUDr. Luboš Průša
  26.4.2018 Čtvrtek
  Praha
 • Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
  Mgr. Věra Máchová
  26.4.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech.
  Mgr. Veronika Doležalová
  26.4.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Ochrana osobních údajů na úseku sociálně-právní ochrany dětí
  Mgr. Vanda Foldová
  27.4.2018 Pátek
  Praha
 • Jak tvořit obecní zpravodaj
  PhDr. Michaela Černá
  27.4.2018 Pátek
  Brno
 • Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
  PhDr. Dana Vrabcová
  3.5.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 • ADHD - výchovné působení
  PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
  3.5.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Jak na registr smluv po novele?
  JUDr. Simeona Zikmundová
  3.5.2018 Čtvrtek
  Ostrava
 • Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
  Mgr. Radka Pešlová
  4.5.2018 Pátek
  Praha
 • Ochrana osobních údajů a právo na informace
  Mgr. Lukáš Rothanzl
  4.5.2018 Pátek
  Brno
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Plzeň - SP jako průvodce člověka s duševním onemocněním

Více info...

Novinka - Brno - Pachatelé domácího násilí a práce s nimi

Více info...

Plzeň - Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví

Více info...

Novinka na brněnské pobočce - Veřejná podpora v praxi obcí

Více info...

Praha - Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas

Více info...

Datum

Středa 25. dubna 2018

Svátek má Marek
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).